HP Gaming Palivion 15 gent 8

Liên hệ

♦️ 𝐇𝐏 𝐏𝐚𝐯𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧 𝐆𝐚𝐦𝐢𝐧𝐠 𝟏𝟓
𝐢𝟕-𝟖𝟕𝟓𝟎𝐇 || 𝐑𝐀𝐌 𝟏𝟔𝐆𝐁 || 𝐒𝐒𝐃 𝟏𝟐𝟖𝐆𝐁 𝐇𝐃𝐃 𝟏𝐓𝐁 || 𝐍𝐕𝐈𝐃𝐈𝐀 𝐆𝐓𝐗 𝟏𝟎𝟓𝟎𝐓𝐢 || 𝟏𝟓.𝟔” 𝐅𝐇𝐃 𝐈𝐏𝐒
—————
Thông số kỹ thuật:
✅CPU : #8th Gen Intel® Core™ #i7-8750H Processor (2.2GHz Upto 4.10GHz Turbo, 6 Cores 12 Threads, 9MB cache)
✅RAM : #16GB DDR4 2666MHz
✅Ổ CỨNG : #SSD_128GB M.2 + #HDD_1TB
✅VGA : NVIDIA® GEFORCE® GTX #1050Ti GDDR5 4G
✅Màn hình : 15.6 Full HD (1920×1080) IPS

Danh mục: ,